#2: Definitie van contentmarketing

In deze editie van Draper On Coffee ga ik in op de definitie die ik hanteer voor contentmarketing en hopelijk geeft dit kader jou handvatten om jouw eigen contentmarketingactiviteiten te ontplooien:

Contentmarketing is een continu businessproces van contentcreatie en selectieve distributie, als onderdeel van de marketingstrategie, met als doel het aantrekken, vasthouden en positief beïnvloeden van het gedrag van specifieke consumenten en kenmerkt zich door het centraal stellen van de behoefte, het gedrag en de locatie van de consument en het daarop aanpassen van de boodschap en de media.

En dus…

Dit betekent voor mij operationeel ruimte creëren om content te maken waar mensen wat aan hebben, dit af te stemmen op hun gedrag en ervoor zorgen dat het publiekelijk toegankelijk, of zoals Coke het voorheen verwoordde liquid content, is. Dit is dus niet het 1-op-1 doorstoten van bijvoorbeeld jouw TVC via Instagram video-ads.

De context waarin je de content plaatst, speelt een sleutelrol en dit vergt planning en een goede timing – vergelijk het met het vertellen van een goeie mop, hierbij is timing en context essentieel.

Door de versnippering van de media is het format en de vorm van de content erg belangrijk en moet dus rekening gehouden worden met waar de content uiteindelijk geplaatst wordt (selectieve distributie). TIP: Weet dus precies waar je doelgroep welke content met welk doel, wanneer consumeert en neem dit mee in het communicatie- en mediaproces.

Door de contentmarketing in te richten rondom de consument, kan je bepalen met welke content je welk gedrag van hen verlangt en kun je daarop aansturen. Dit geeft je uiteindelijk de handvatten om de effectiviteit van contentmarketing te meten ten opzichte van de andere uitgevoerde marketingactiviteiten. Als voorbeeld: het gewenste gedrag van een doelgroep is dat zij jouw uiting zien: zowel op televisie als via contentmarketing. Na afloop van de inzet kun je vergelijken wat het gekost heeft (de creatie en media-inzet) om jouw beschikbare doelgroep daadwerkelijk te bereiken op beide manieren. Logischerwijs is het voordeel van digitaal dat je de doelgroep, die de uiting heeft gezien, in kaart hebt gebracht en je deze kunt (her)gebruiken in de volgende fase van je marketing.

Het belang van kennis en data is onontbeerlijk binnen contentmarketing. Het geeft je inzichten in wat je wil gaan vertellen, hoe de content presteert en waarop je kan gaan optimaliseren. Zorg er dus voor dat alle owned en paid kanalen technisch optimaal benut worden.

De bovenstaande definiëring heb ik gemaakt in de tijd dat ik deel uitmaakte van het IAB contentmarketing taskforce. Deze taskforce bestaat voornamelijk uit adverteerders, mediabureaus en uitgevers en in mindere mate uit communicatie- /reclamebureaus.

Persoonlijk vind ik het reclamestuk en het opmerkelijke aspect van contentmarketing ondervertegenwoordigd in de definitie. Los van een rationale- moeten we ook een emotionele beweging veroorzaken. Ik heet je daarom van harte welkom om te reageren op de definitie als je iets mist of een aanvulling hebt.

In de volgende Draper on Coffee ga ik dieper in op de soorten content die er zijn en welke functies ze kunnen hebben.

Ciao for now | Neil

PS Als jullie willen weten waarom ik de definitie zo belangrijk vind, dan deel ik dat graag met jullie in een vervolgartikel.

© Nieuwe Koffie