Als je een appartement koopt, ben je vanzelf lid van de Vereniging van Eigenaren, ook wel de VvE. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele appartementencomplex. Soms is een VvE slapend, maar je kunt de VvE ook weer actief maken. Wat de VvE precies inhoudt en wat deze doet lees je in dit artikel. 

Een actieve VvE

Een actieve VvE heeft een bestuur. Dit bestuur kan iemand uit het appartementencomplex zijn. Je kunt ook een externe bestuurder inschakelen, bijvoorbeeld een administratiekantoor of VvE beheerder Centiss. Een actieve VvE heeft elk jaar een vergadering en legt verantwoording af over het financiële beheer. Nog een eis aan een VvE is dat deze ingeschreven is in het Handelsregister. 

Gezamenlijk onderhoud aan het complex

Een actieve VvE zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het complex. Hierbij kun je denken aan het dak of aan een gezamenlijke tuin. Alle eigenaars maken maandelijks geld over aan de VvE voor klein onderhoud en de gezamenlijke kosten. Ook is er een reservefonds. Dit reservefonds sparen eigenaren voor groot onderhoud bij elkaar. 

Een slapende VvE 

Het kan voorkomen dat een VvE slapend is. Een slapende Vve vergadert niet en onderhoudt het complex ook niet goed of soms zelfs helemaal niet. Er is in die gevallen vaak ook geen bestuurder en geen voorzitter. Als een slapende VvE niet niet goed met het geld omgaat en niet goed spaart, kan dit leiden tot achterstallig onderhoud aan het complex. Daarom zijn er regels voor een jaarlijks minimum bedrag wat gereserveerd moet worden voor groot onderhoud. 

VvE regelt rechten en plichten eigenaar appartement

Wanneer je in een gebouw woont met meerdere eigenaren, dan is het gebouw gesplitst. De appartementen staan dan apart van elkaar ingeschreven bij het Kadaster. Al jouw rechten en plichten als bewoner van het appartement staan in de splitsingsakte en in het splitsingsreglement. In deze documenten staat bijvoorbeeld of je jouw appartement mag onderverhuren en je kunt er informatie vinden over gemeenschappelijke ruimtes. Voordat je een appartement koopt, kun je deze documenten bij de verkoper of bij het Kadaster inzien.