Er worden per jaar kilo´s afval geproduceerd. Buiten het afval dat geproduceerd wordt in het dagelijks leven door ieder huishouden, wordt er ook veel afval geproduceerd door bedrijven. Bedrijfsafval kan gaan om alle afvalstromen denk dan aan restafval, bouwafval of chemisch afval. Bedrijfsafval wordt anders geregeld dan gewoon huishoudelijk afval. Huishoudelijk afval wordt door de gemeente opgehaald, maar bij bedrijfsafval ben je zelf verantwoordelijk voor de inzameling en het afvoeren van je afval. Er zijn een paar regels verbonden aan het afvoeren van bedrijfsafval. We gaan je daar in dit artikel meer over vertellen.

Kosten

Ten eerste is het handig om te weten dat er bij bedrijfsafval kosten komen kijken. De kosten worden onder andere bepaald door de huur van de containers, het vervoeren van het afval en de verwerkingskosten. De kosten kunnen ook per afvalstroom verschillen, dit heeft te maken met het verwerkingsproces. Je moet ook belasting op milieugrondslag betalen. Dit is onder andere ook het geval bij het energiebelasting, belasting op leidingwater en dus ook bij afvalstoffenbelasting. Om te achterhalen wat de goedkoopste afvalkosten voor jou zijn, kan je je bedrijfsafval vergelijken op Vergelijkjeafval.nl.

Bedrijfsafval aanmelden

Het is in sommige gevallen nodig om je bedrijfsafval aan te melden, dit doe je dan bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Deze aanmeldplicht is alleen nodig als je zoveel afval produceert dat het binnen het bedrijf moet worden opgeslagen en het geldt ook alleen voor bouw- en sloopafval, groenafval dat gecomposteerd wordt, of voor verontreinigde grond en bagger. Voor andere voorkomende afvalstromen hoef je dus niet je bedrijfsafval aan te melden, denk dan bijvoorbeeld aan metaal, karton of papier. 

Het is wel erg belangrijk om te zorgen voor een goede administratie. Als er een controle komt, moet je namelijk kunnen aantonen wat er met het bedrijfsafval gebeurt. Er worden dingen verwacht zoals het contract met je afvalinzamelaar of facturen. Als je weinig bedrijfsafval hebt of afval hebt dat lijkt op huishoudelijk afval, dan kan je eventueel je bedrijfsafval laten ophalen door de gemeente. De gemeente is niet verplicht om je bedrijfsafval te accepteren en zal eventueel reinigingsrecht berekenen. Dit bedrag verschilt per gemeente. Reinigingsrecht zijn kosten die je aan de gemeente verschuldigd bent voor het ophalen van je bedrijfsafval. Omdat het bedrijfsafval is, is er geen wettelijke plicht om afvalstoffen in te zamelen, maar de gemeente verleent deze dienst wel.

Verplicht of niet?

Is het verplicht om bedrijfsafval te scheiden? Het antwoord is ja, bedrijven zijn verplicht om gescheiden afval te bieden. Dit geldt alleen als het afval scheiden een mogelijkheid is. In gevallen dat een bedrijf bijvoorbeeld te weinig afval heeft of niet recyclebare afvalstoffen produceert, is het scheiden van afval niet verplicht of mogelijk.