Selecteer een pagina

Het Nederlandse recht beperkt zich niet alleen tot het strafrecht. Wel is het strafrecht een essentieel onderdeel van een goed geordende en veilige samenleving. Maar wat is het strafrecht eigenlijk en wat valt er al dan niet onder? In onderstaand artikel lees je er alles over.

Wat is strafrecht?

Het strafrecht is een rechtsgebied dat valt binnen het publiekrecht. Het behelst het geheel van rechtsregels waarin te vinden is welke gedragingen strafbaar zijn en wat de precieze straffen op deze gedragingen zijn. Een belangrijk deel van het strafrecht wordt uitgemaakt door het strafprocesrecht. Hierin is vastgesteld welke processuele regels er gedurende een strafproces gelden. Je kan dan denken aan de bevoegdheden van bepaalde personen, dwangmiddelen en termijnen.

Strafrecht gaat met andere woorden over het sanctioneren van gedragingen. Deze gedragingen kunnen zowel actieve, fysieke handelingen zijn als nalaten. Het juist niet verrichten van bepaalde handelingen kan onder omstandigheden dus strafbaar zijn. Maar wie bepaalt wat strafbaar is? Dat is de overheid. De wetgever kan bepalingen invoeren in strafrechtelijke wetten. Dit gebeurt op democratische wijze. Als iets niet strafbaar is gesteld, is het niet strafbaar.

Wat valt onder het strafrecht?

In principe zijn alle strafbare gedragingen met een bestraffende sanctie strafrecht. Het strafrecht beperkt zich niet slechts tot het Wetboek van Strafrecht. Ook bijvoorbeeld de Opiumwet, Wet Wapens en Munitie en de Wet Mulder vallen onder het strafrecht. Voorbeelden van delicten die worden gesanctioneerd via de route van het strafrecht zijn oplichting, diefstal, mishandeling en verschillende levensdelicten zoals dood door schuld, doodslag en moord.

Soms lijken bepaalde gedragingen te vallen binnen het strafrecht, maar vallen ze in wezen in een ander rechtsgebied. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan het overtreden van bepaalde vergunningsvoorschriften tijdens het bouwen van een huis. De grens is soms echter vaag en lang niet altijd even gemakkelijk om te trekken. Rechterlijke uitspraken bieden relevante handvatten.

Strafrecht is ingrijpend

Het aanwenden van het strafrecht is één van de meest ingrijpende bevoegdheden van de overheid. Wanneer u te maken krijgt met het strafrecht, is het relevant om gebruik te maken van adequate juridische bijstand. Een advocaat kan veel uitzoeken en een goede verdediging opzetten. U heeft recht op een eerlijk proces. Zoek je bijvoorbeeld een advocaat in Eindhoven? Een strafrechtadvocaat in Eindhoven is www.rechtnet.nl.